خدمات

1-خرید، فروش و اجارهء املاک
غیرمنقول های که می خواهید خریدن، فروختن یا اجاره کنید،با مشاوری حقوقی که ما با هم تحت هدایتش کار می کنیم و با راهنمای تکنیک های مان، کاداستر، ثبت املاک، شهرداری، جنگال، اسکی، دارایی، فروختن و یا مدیر اجرایی، اداره ی منطقه کشاورزی و به همین ترتیب در موسسات مربوط بر رسی می کنیم.
بر اساس تصمیم خودتان با توجه به در خواست شما شفاهی و یا کتابی گزارش می کنیم. به نظر تصمیم شما همه معملات را در زمان کوتاه ترین مطابق با قانون به نتیجه می رسانیم.
2- مشاوری سرمایه گذاری
اگر فکر می کنید در ترکیه سرمایه گذاری کنید، در قبل و بعد سرمایه گذاری تان پشتیبانی و خدمات لازم تقدیم داریم.
3- تعدیل و دکوراسیون
کارهای که انجام داریم، با سیاست صفر خطر تطبیق می کنیم چون تیم متخصص ما کارهای شان را با اعتنا اجرا می کنند و بدون نقصان تسلیم می کنند. به استقامت قرار داد که ساخته شدیم، کارها را در وقتش و بی نقصان تسلیم می کنیم. قبل از آمدن شما و شروع شدن فصل کارهای که لازم می بینید، با ما بین خود تقسیم می کنید و ما مثل اینکه خانه خودمان می سازیم، با دقت طلب های تان را به عمل می آوریم.
خدمات ما در خوزه ساخت و ساز و تعدیل، لوله کشی کار، گرمی، سردی، دستگاه تهویه، تعدیل کولر، کارهای برق، سیستم های در و پنجره، شکل گرفتن حمام و توالت، دکوراسیون داخلی، خارجی و داخلی رنگ و سفید کاری کردن، کارهای پوشش های زمین، عایق، حرارت، صدا و آب، دکوراسیون آشپزخانه، تطبیق کاربردی خارجی و سقف جوبی، پولاد فرفورژه و پرگوله، استخر، باغچه، نقاشی منظره و خدمات مثل اینها پناه دارد. از همه کارها برای استفاده کردن کافا است که به ما برسید و کاری که طلب می کنی و مدت آن را اعلام بدهید. تیم متخصص ما فورا پلان کار می کشد و به شما مدت و قیمت کار را اعلام می دهد. همه کارها که انجام خواهیم داد، گارانتی کارگری و لوازم را می دهیم. کپی های اضافه صورت محصول خارج عرصه شده را می گیرید. شرکت ما مثل کارهای دیگر گارانتی کار و کارگری با اساس رضایت می دهد.
4-خدمت سرویس خانگی
همه کارها را همراه با بسته های سرویس که برای اداره خانه خود را انتخاب کردید، انجام می دهیم.

5-محضوری ترجمه
ترجمه مصوب محضردار
خدمت ترجمانی
برای معامله های ترجمه مصوب محضردار همه اوراق های تان زنگ زدن ما را کافیست. ما اوراق هایتان را می گیریم و در روز 3-2 تصدیق محضردار را می گیریم و در آن شکل تسلیم می کنیم.

6-خدمات بیمه
همه که شما نیاز عملیات بیمه دارید، طریق شرکتهای امین انجام می دهیم.

7-معاملات اجازه نشست خارجی (وعده – مراجعه)
8-مشاوره ای حقوقی
همه مسائل که شما نیاز دارید، وکیل ما به شما خدمت لازم می دهد.
9-در اداره ی دولت خدمات رفاقت
10-خدمت ترتیب خانه و مبل
11- خرید و فروش با هم
در سایه خدمت خرید و فروش با هم در همه خرید و فروشتان را از روی قیمت واقعی خدمت خریدن دریافت می کنید.
12- اجازه کار کردنی
13-اجازه نشست
14-خدمت اداره آپارتمان و ساختمان

 

خدمات زیادی که نیاز دارید، با ما بین خود تقسیم کنید. با راستکاری و خلوص ما مثل نیاز خودمان به شما کمک کنیم.